Giv nu Færøerne selvstændighed

Den danske stat yder årligt 632,2 millioner kroner i tilskud til Færøernes økonomi, hvilket svarer til 4,7 procent af landets bnp på 13,5 milliard kroner.

Sammen med domstolen, politiet og andre områder, som Færøerne endnu ikke har overtaget, løber de samlede danske udgifter op i lige knap én milliard kroner om året.

Således er tilskuddet ikke en krumtap i udbygningen af det færøske samfund, om end især mange ældre konservative i Færøerne ynder at tillægge den årlige pengetransaktion positiv samfundsøkonomisk betydning.

Link:
Giv nu Færøerne selvstændighed

Author: TOF field