Pensionen kommer senere end vi tror

Gallupundersøgelsen viser, at lidt mere end halvdelen – 56 procent – af personer mellem 55 og 65 år kender deres pensionsalder. For den gruppe ligger folkepensionsalderen mellem 65 og 67 år, alt efter hvilket årstal de er født i.

Blandt de 40-54-årige kender 29 procent deres pensionsalder. Alt efter fødeår vil den falde et sted mellem 67 og 70 år ud fra myndighedernes aktuelle skøn.

Helt ukendt er pensionsalderen for aldersgrupperne på 26-39 år og 18-25 år. Her rammer henholdsvis 3 og 1 procent, at de kan gå på folkepension, når de er enten 70 eller 70,5 år gamle – alt efter fødeår, skriver Politiken.

Link:
Pensionen kommer senere end vi tror

Author: TOF field