Hva..? Få års støj på jobbet gør dig halvdøv

Fra 2006 til 2012 steg antallet af anmeldelser af høresygdomme til Arbejdsskadestyrelsen med næsten 40 procent, og lå på omkring 2000.

Omkring halvdelen fik høretabet anerkendt som et resultat af deres arbejde.
Dansk Metal mener, at langt flere har høreskader. De anmelder dem bare først, når de enten bliver fyret eller går på pension, fordi de føler, anmeldelsen er en krigserklæring mod arbejdsgiveren. En del opdager det heller ikke, før de med alderen får meget dårligere hørelse.

Når han kommer ud på arbejdspladserne, ser han stadig ansatte gå rundt i larm uden høreværn. Han møder også folk, der allerede har fået et høreapparat som tager apparatet af, når de er på arbejde.

– Det er helt misforstået. Det er ikke selve larmen men trykbølgen fra lyden, der lægger de små fimrehår ned. Så når de ikke bruger beskyttelse, ryger den sidste del af deres hørelse også, siger Jan Toft Rasmussen.

Link:
Hva..? Få års støj på jobbet gør dig halvdøv

Author: TOF field