Madspildet i en sulten verden kan nemt begrænses

En fjerdedel af alle verdens fødevarer går hvert år tabt på grund af ineffektive høstmetoder, utilstrækkelig lagerplads og spild i køkkener. Hvis vi halverer dette spild, kunne verden brødføde en ekstra milliard mennesker og gøre sult til et problem, der hører fortiden til.

Omfanget af madspild er særligt beklageligt set i lyset af konklusionerne fra en ny global undersøgelse om madsikkerhed fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO. Ifølge den er der 57 udviklingslande, hvor det ikke lykkedes at nå 2015-målet om at halvere andelen af sultende mennesker senest i år. Hvert niende menneske på planeten – 795 millioner i alt – går stadig sultne i seng.

Madspildet i en sulten verden kan nemt begrænses

Author: TOF field