Han cykler med en hval på ryggen

Og vi er nået ret langt, selvom vi ikke er i mål endnu. Bloktilskuddet på 642 millioner udgør i dag 13,6 procenter af den færøske finanslov for 2016.

Inkluderer vi andre driftsudgifter som den danske stat har til blandt andet politi og retsvæsen, så stiger tallet til cirka 16,5 procenter.

Det er en halvering i forhold til 2001, da Færøerne – ensidigt og betingelsesløst – reducerede bloktilskuddet med 366 millioner kroner årligt hvor de procentvise tal var henholdsvis 28,3 procenter og 31.2 procenter.

Det færøske bruttonationalproduktet forventes i 2015 at nå op på ca. 16 milliarder kroner, og bloktilskuddet på 642 millioner svarer således til 4 procenter af BNP.

Han cykler med en hval på ryggen

Author: TOF field