De unge ved snart ikke en skid

Med en iPhone i hånden behøves man ikke længere at vide, hvem der skrev ’Hamlet’, eller om Charlie Parker var en berømt ornitolog, eller hvad en ornitolog overhovedet er. Det er lige meget – Google har svaret.

Informationsrevolutionen indebærer utvivlsomt nogle kolossale fordele for menneskeheden. Tag f.eks. IBM’s supercomputer, Watson, der konstant fødes med alt tilgængelig kræftforskning. Milliarder af oplysninger behandles på millisekunder, og ud fra dette kan Watson så foreslå den gavnligste behandling for patienter baseret på sin analyse. Det er utvivlsomt noget, der er en fordel for millioner af mennesker.

Men når viden pludselig er noget, der ligger i hånden og ikke i hjernen, taber man muligheden for at generere nye viden. Viden er altid noget der bygger på fragmenter af tidligere tilegnet viden; kort sagt viden generer mere viden, men det kræver at man i første instans besidder den.

De unge ved snart ikke en skid

Author: TOF field