Søg fonde og få dyrlægeregningen betalt

Som privatperson kan du blandt andet søge midler til:

– Dyrlægebehandling, hospitalsophold og operation på dyr, hvis du er mindrebemidlet, pensionist eller kontanthjælpsmodtager.

– Tilskud til behandling, der ikke bliver dækket af de nuværende tilskudsregler og sygdomsforebyggelse.

– Hvis du er eller har været i et bestemt fag for eksempel skorstensfejer, tømrer eller landmand eller medicinstuderende.

– Hjælp til pensionister, ældre og enlige forsørgere.

– Konfirmation, hvis du er fra bestemte kirkesogn.

– Der er kun få legater, der omtaler efterskoleophold – søg i stedet blandt legaterne til sociale formål.

– Hvis du deler navn eller har en familiemæssig tilknytning til stifteren af bestemte legater.

– Hjælp til ferier, aktiviteter, enkeltudgifter og julehjælp.

– Find flere oplysninger på nettet ved at søge på fonde og legater. Læs mere på f.eks. legatnet.dk, statsforvaltningen.dk, dyrenesdags-komite.dk

Link
Søg fonde og få dyrlægeregningen betalt

Author: TOF field