Kviksølv i danske fisk er op til 13 gange højere end miljøgrænsen

Fisk i danske farvande har så høje niveauer af kviksølv, at forskere i samtlige prøver i 2015 har fundet niveauer over det såkaldte miljøkvalitetskrav.

I nogle tilfælde var niveauet af kviksølv op til 13 gange højere end kravet, fremgår det af den såkaldte Novana-rapport, der er udgivet af DCE.

Miljøkvalitetskravet er en del af vandrammedirektivet og skal sikre en god tilstand i vandmiljøet og et velfungerende økosystem. Og det kan blive svært, når kviksølvniveauet i de målte fisk – rødspætte, ålekvabbe og skrubbe – er højt.

»Niveauer over miljøkvalitetskravet kan være et problem for fiskespisende fugle og pattedyr som sæler, havørred og marsvin. De kan opleve toksiske effekter og få påvirket deres reproduktion,« siger seniorforsker Jacob Strand fra Aarhus Universitet.

Tidligere målinger tilbage fra 2011 har også vist kviksølv i de fleste prøver, helt præcist i 93 procent af samtlige prøver. Men det er værd at bemærke, at indholdet i 98 procent af tilfældene ikke overskrider grænseværdien for indholdet i fødevarer til mennesker.

Kviksølv i danske fisk er op til 13 gange højere end miljøgrænsen

Author: TOF field