Europa går endnu en hård vinter i møde med høje energipriser

Putin slår til: Rammer danskere hårdt Klumme:

Sidste år ramte Putin os via manglen på Naturgas. I år forsøger han at ramme os via manglen på Diesel.

Europa går endnu en hård vinter i møde med høje energipriser

Europa er igen i en sårbar position, da Rusland forsøger at bruge energipriserne som et magtfuldt våben mod vores økonomi.

Historien minder os om, hvordan Rusland tidligere tømte naturgaslagrene i Europa før invasionen af Ukraine. Dette førte til massive prisstigninger på alt fra opvarmning til elektricitet i Europa og satte politikerne under pres i deres respons på den eskalerende krise.

Denne gang har Rusland vendt sin opmærksomhed mod eksporten af diesel til verdensmarkederne, som de har midlertidigt lukket for af hensyn til egen forsyningssikkerhed i Rusland. Ved første øjekast ser det måske ikke ud som en trussel for Europa, da vi ikke længere køber energiprodukter direkte fra russerne – i hvert fald ikke officielt.

Men problemet opstår, når vi indser, at dieselprodukter når Europa ad omveje, samtidig med at verdenslagrene af diesel allerede er faretruende lave. Raffinaderier, der normalt producerer diesel og benzin fra råolie, melder om kapacitetsproblemer.

Situationen er blevet så alvorlig, at præsident Macron i Frankrig har måttet prioritere denne sag som en af de mest presserende.

Raffinaderierne tjener for øjeblikket kassen på grund af de kapacitetsbegrænsninger, og det betyder, at priserne på benzin og diesel, som forbrugerne bruger til transport og opvarmning, stiger. Dette skyldes stigninger i olieprisen, men også øget indtjening hos mellemledene i forsyningskæden

For en rum tid siden spåede jeg, at benzinpriserne i Danmark ville nærme sig 20 kroner per liter inden nytår. Disse forudsigelser synes nu at blive overhalet inden om, og vi står over for en vinter med uforholdsmæssigt høje energipriser for danskerne.

De høje energipriser påvirker også inflationen, der ikke falder så hurtigt, som økonomer havde håbet på. Løfterne om lavere renter, som økonomer har fremført, ser derfor ud til at være udeblevet.

Det er dyrt at være afhængig af lande som Rusland og Mellemøstens oliemagter, der har magten til at regulere vores energiforsyning efter deres eget forgodtbefindende. Prisen betales af almindelige danskere gennem højere benzin- og dieselpriser og stigende renter.

Både energipriserne og renterne ser ud til at fortsætte med at stige. Vi må derfor håbe på, at der snart indføres en mere realistisk energipolitik for at beskytte borgerne mod de økonomiske udfordringer, der følger med.

Især ville det være dejligt at slippe af med afhængigheden af Zarer og Muftier.

Putin slår til
Author: TOF field