Vacciner i den rigtige rækkefølge giver dit barn et godt helbred hele livet

Mæslingevaccinen skal beskytte mod mæslinger, kighostevaccine skal beskytte mod kighoste og poliovaccinen mod polio.

Men mange studier har indikeret, at de såkaldte ‘levende’ vacciner, som indeholder levende, men svækket virus, også kan forbedre børns generelle helbredstilstand: De lader simpelthen til at reducere risiko for sygdom og død i en grad, der langtfra kun kan forklares af effekten på de specifikke sygdomme, de skulle beskytte imod. Det skriver Videnskab.dk.

Man taler om, at der er to typer vacciner: På den ene side de ‘levende’ vacciner, som vi kender fra den vaccine for mæslinger, fåresyge og røde hunde, der er en del af det danske vaccineprogram. De indeholder sygdommens organisme i en svækket form, så man ikke bliver syg af den, men alligevel opnår den beskyttende effekt mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

På den anden side er de såkaldte ‘inaktiverede’ eller ‘dræbte’ vacciner, som vi kender fra DiTeKiPolHib-vaccinen mod blandt andet difteri, stivkrampe, kighoste og polio. Her slukker man helt for sygdommens organisme, så den ikke længere er levende.

»Det lader til, at det er den seneste vaccine, et barn har fået, der påvirker den generelle helbredstilstand mest, og de børn, hvis seneste vaccine havde været levende, havde mindre risiko for at blive syge og dø, end dem, hvis seneste vaccine havde været inaktiveret.«

Vacciner i den rigtige rækkefølge giver dit barn et godt helbred hele livet

Author: TOF field