Høj mængde pesticider hos danske børn

Han refererer til en ny undersøgelse, som Miljøstyrelsen har betalt for og publicerer onsdag. Men selve rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet i samarbejde med Københavns Universitet. Forskerne har undersøgt mængden af pesticidrester hos 144 danske skolebørn og 145 mødre. Konkret har man målt koncentrationen i urinen af såkaldte organofosfat-insekticider, som er en gruppe af sprøjtemidler, der bliver anvendt i landbrugsproduktion.

”Vi har målt ret høje koncentrationer i danskernes urin. Og det er bekymrende, fordi vi mistænker, at de her stoffer skader børns hjerner,” siger hun.

Forskerne finder, at 90 procent af forsøgspersonerne har spor af pesticid-rester i urinen. Koncentrationen er størst hos børn og i særdeleshed hos dem, der kommer fra mere velstillede familier, som bor i de store byer.

Høj mængde pesticider hos danske børn

Author: TOF field