EU kritiserer Danmark: I gør ikke nok mod luftforurening

»Det må konstateres, at tilsidesættelsen stadig ikke er bragt til ophør. Kongeriget Danmark har undladt at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde alle sine forpligtelser«, lyder det.

Siden 2010 har luftforureningen i København hvert år overskredet grænseværdierne for indholdet af kvælstofdioxid, også kendt som NO2, viser de officielle indberetninger.

NO2 kommer først og fremmest fra tunge køretøjer med dieselmotor og er særdeles sundhedsskadeligt: »Eksponering for NO2 er forbundet med en øget dødelighed som følge af hjerte- og lungesygdomme«, påpeger EU-kommissionen.

Især én målestation placeret ved H.C. Andersens Boulevard har i årevis målt for høje koncentrationer af NO2. I et forsøg på at komme under grænsen vil regeringen flytte målestationen længere væk fra trafikken og nedjustere de målinger, der er foretaget tæt på vejbanen.

EU kritiserer Danmark: I gør ikke nok mod luftforurening

Author: TOF field