Her er nogle af verdens mest truede dyr

Mange dyrearter er tæt på at blive udryddet. Fire ud af 10 vilde dyr er forsvundet siden 1970. Det skyldes blandt andet ødelæggelsen af dyrenes levesteder og det stigende krybskytteri.
En egentlig top-10 over verdens mest truede dyr kan man ikke lave, lyder det fra WWF, da mange forhold spiller ind, blandt andet kan en underart af for eksempel en elefant være truet, mens en anden “kun” indgår i kategorien sårbar.

Der findes omkring 1,6 millioner arter på jorden, herunder er cirka 65.000 dyrearter på Den røde liste.

Af dyrene på Den røde liste er lidt over 20.000 er direkte truede.

Det gælder:

25 procent af pattedyrene
13 procent af fuglene
1/5 af hajerne
1/3 af padderne

Her er nogle af verdens mest truede dyr

Author: TOF field