Handicappede og socialt udsatte i job og uddannelse

Samtidig er tonen og indgangsvinklen også en anden, for højt på listen står regeringens ønske om at gøre handicappede, socialt udsatte og psykisk syge til en del af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

»Vi er socialpolitik anderledes. Vi mener, at alle mennesker i udgangspunktet er født med potentiale og ressourcer, også selv om de har flere udfordringer end andre. Vi er nødt til at fokusere på og udvikle mulighederne, så flest mulig bliver herrer i deres eget liv,« siger ministeren, der vil væk fra det, hun kalder »det-er-synd-for-holdningen.«

Ud over målet om at få flere i job og uddannelse, lægger regeringen også vægt på, at mennesker med sociale eller helbredsmæssige problemer i højere grad bliver en del af det frivillige Danmark og foreningslivet.

Handicappede og socialt udsatte i job og uddannelse

Author: TOF field