En stille manderevolution er på vej

Vi vil se revolutionen på især to områder, mener Liselotte Lyngsø – det ene handler om uddannelse, om at skabe sit eget job.

For vi har en generation af mænd, som er blevet opdraget af kvinder i nogle rammer, som i høj grad er skabt at kvinder, i daginstitutioner, skoler osv. Det kan være rigtig svært at være mand og performe på det domæne.

Derfor vil mændene finde deres egne nicher, hvor de kan være i ro og fred, og en af dem er gaming.

– Der vil ske en ”spillificering” af samfundet, fordi mændene gennem deres opvækst har spillet en masse spil. Det er ikke noget, man kommer til via fine uddannelser og høje karakterer, det er noget, man selv skaber, siger hun.

De vil også gå i blomstret tøj og have langt hår. Og de vil også familien, men på deres egen måde:

– Mændene vil fx lige så meget på banen i forbindelse med skilsmisse – når der er børn, vil de gerne have farrollen. De har ikke lyst til at komme i mødregrupper, som også er noget, der er skabt af kvinder. De vil måske i battlegrupper, hvor man slås med ungerne og hopper i tove og trampoliner.

En stille manderevolution er på vej

Author: TOF field